Chương trình Toạ đàm quốc tế Văn hoá và tôn giáo

Trung tâm nghiên cứu Tôn giáo đương đại kính mời các quý vị tới tham dự toạ đàm khoa học quốc tế Văn hoá và tôn giáo: Một số vấn đề lí luận và thực tiễn (Culture and Religion: Some Theoretical and Practical Issues).

Toạ đàm do Trường ĐHKHXH&NV và Viện nghiên cứu tôn giáo Aachen phối hợp tổ chức.

Thời gian: ngày 26 và 27 tháng 10 năm 2013

Địa điểm: Phòng họp tầng 5 nhà H, Trường ĐHKHXH&NV, số 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

Dưới đây là chương trình cụ thể:

Ngày 25 tháng 10/2012. Buổi sáng
October 25th, 2013. Morning

8h00 – 8h30 Đăng ký đại biểu / Registration
8h30 – 9h00 Khai mạc / Opening Ceremony
9h00 – 10h30 Phiên thứ nhất

Session 1

10h30 – 10h45 Giải lao / Tea Break
10h45 – 12h00 Phiên thứ hai

Session 2

12h00 – 13h30 Ăn trưa / Lunch

Ngày 25 tháng 10/2012. Buổi chiều
October 25th, 2013. Afternoon

13h30 – 15h00 Phiên thứ ba

Session 3

15h00 – 15h15 Giải lao / Tea break
15h15 – 17h00 Phiên thứ tư

Session 4

Ngày 26 tháng 10 năm 2013
October 26th, 2013

8h30 – 10h30 Phiên thứ năm

Session 5

10h30 – 10h45 Giải lao / Tea break
10h45 – 11h00 Tổng kết / Closing Ceremony