Cơ cấu tổ chức

Ban Lãnh đạo Trung tâm

 

PGS. TS Lại Quốc Khánh, Giám đốc

laiquockhanh.vnu@gmail.com

 

 

TS Nguyễn Hữu Thụ, Phó Giám đốc

thunh.ussh@hotmail.com

 

PGS. TS Nguyễn Quang Hưng, Nguyên Giám đốc

nguyenquanghung50@gmail.com

 

PGS. TS Lâm Bá Nam, Nguyên Giám đốc

lambanam@ussh.edu.vn