GS Valentine Zuber thuyết trình tại Trường ĐHKHXH&NV

Từ 28-30/10/2013, GS.TS Valentine Zuber vừa có đợt thuyết trình tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với những chủ đề xoay quanh quan hệ giữa nhà nước và giáo hội cũng như quá trình thế tục hóa ở Pháp.

Đây là một hoạt động thuộc chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Missionswissenschaftliches Institut e. V Missio – MWI), CHLB Đức và Trường Cao học Thực hành (Écoles Practique des Hautes Études – EPHE).

Với nhiều dẫn chứng sinh động và sự truyền cảm, giáo sư đã cho chúng ta thấy được những chiều kích trong quan hệ giữa nhà nước và giáo hội. Giáo sư cũng chỉ rõ mô hình thế tục hóa ở Pháp có những nét tương đồng và khác biệt với một số nước châu Âu khác như Đức, Anh, Italia và Tây Ban Nha, đồng thời cũng đề cập tới tình hình ở Mỹ và những vấn đề mà nhà nước và xã hội Pháp đang phải đối diện như tôn giáo cũng như những người nhập cư, vấn đề quan hệ với các tổ chức tôn giáo thiểu số, vv…

Các giáo sư GS. TS. Đỗ Quang Hưng, PGS. TS. Lâm Bá Nam, PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng cùng TS. Pascal Bordeaux, Đại diện Viện Viễn đông Bác cổ TP Hồ Chí Minh, một số cán bộ giảng dạy Khoa Triết học, nhiều sinh viên Khoa Triết học và Bộ môn Nhân học đã nghe các buổi thuyết trình của giáo sư Valentine Zuber. Sau buổi thuyết trình, Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Đương đại mở tiệc chiêu đãi cùng lãnh đạo Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam bàn một số việc hợp tác giữa các bên trong tương lai.

Trước đó, Giáo sư Valentine Zuber cũng tham dự Hội thảo quốc tế “Tôn giáo và Văn hóa: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.