Nguyễn Thị Minh Ngọc: niềm tin xã hội và niềm tin tôn giáo

Bài viết được in trong kỷ yếu toạ đàm khoa học quốc tế: “Tôn giáo trong đời sống công chúng” do Trung tâm Nghiên cứu châu Á – Thái Bình Dương và các vấn đề quốc tế phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo đương đại (CECRS) tổ chức ngày 29-30/12/2014 tại trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Xem thêm: