Tham dự Diễn đàn đối thoại Việt – Mĩ về tự do tôn giáo

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kì, đoàn đại biểu Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) do GS Nguyễn Văn Khánh (Hiệu trưởng) dẫn đầu đã tham dự Diễn đàn Đối thoại Việt Mĩ về tự do tôn giáo tại Washington DC vào ngày 19/6/2013.

Diễn đàn do Trường ĐHKHXH&NV cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kì, Viện Liên kết toàn cầu và Đại học Brigham Young đồng tổ chức. Diễn đàn đã thu hút sự tham dự của đông đảo các học giả và quan khách quốc tế, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức phi chính phủ, các hãng thông tấn trong và ngoài nước cùng cán bộ nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kì. Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kì Nguyễn Quốc Cường đã tham dự và có phát biểu khai mạc tại diễn đàn.

Các đại biểu tham dự đã nghe và thảo luận hai báo cáo chính về vấn đề tôn giáo và tự do tôn giáo ở Việt Nam. Trong báo cáo “Tôn giáo ở Việt Nam và Chính sách nhà nước về tự do tôn giáo”, GS Đỗ Quang Hưng (Trường ĐHKHXH&NV) đã nêu bật những chuyển biến to lớn trong đời sống tôn giáo và những tiến bộ đáng kể về việc thể chế hoá quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam. Phần trình bày của ông tập trung phân tích các khía cạnh khác nhau về yêu cầu và quá trình hình thành một chính sách công trong hệ thống luật pháp về tôn giáo ở Việt Nam. Đây được xem như là một trong những đòn bẩy cơ bản thúc đẩy quá trình đổi mới chính sách tôn giáo nhằm đáp ứng sự gia tăng các tổ chức tôn giáo và số lượng tín đồ được thừa nhận. Đồng thời, sự ra đời một hệ thống chính sách công về tôn giáo cũng phù hợp với đường lối và chính sách của Đảng và nhà nước Việt Nam trong việc đưa và giải quyết vấn đề tôn giáo ở Việt Nam theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đồng thời phù hợp với đặc điểm và đảm bảo các nguyên tắc căn bản của quyền lợi quốc gia và nền văn hoá dân tộc. GS Đỗ Quang Hưng đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc xây dựng một hệ thống chính sách công về tôn giáo đối với việc phát triển một nhà nước pháp quyền toàn diện về vấn đề này. Theo ông, “các kinh nghiệm quốc tế cho thấy rằng, sẽ rất khó có thể giải quyết những khúc mắc trong quan hệ giữa tôn giáo, xã hội dân sự và nhà nước nếu thiếu vắng vai trò của một nhà nước pháp quyền về tôn giáo”.

Phát biểu tại diễn đàn, GS Hiệu trưởng Nguyễn Văn Khánh đã nêu bật vai trò tiên phong của Trường ĐHKHXH&NV với tư cách là một trong những trung tâm học thuật hàng đầu của Việt Nam trong việc nghiên cứu các vấn đề về tôn giáo, thúc đẩy hợp tác và trao đổi kinh nghiệm quốc tế về tôn giáo với các cơ quan khoa học ở trong và ngoài nước. Trước sự hiện diện của đông đảo quan khách quốc tế, GS Nguyễn Văn Khánh khẳng định rằng lãnh đạo và cán bộ của Trường luôn luôn dành sự quan tâm và ủng hộ đối với các dự án hợp tác khách quan, với thiện ý đối thoại chân thành và cởi mở về tôn giáo, hướng tới mục tiêu chung là góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và hội nhập quốc tế nói chung và sự lớn mạnh trong việc việc đào tạo và nghiên cứu các ngành khoa học xã hội và nhân văn của Việt Nam nói riêng.

Trong khuôn khổ diễn đàn, GS Nguyễn Văn Khánh đại diện cho Nhà trường đã kí biên bản hợp tác giữa Trường ĐHKHXH&NV, Đại học Brigham Young và Viện Liên kết toàn cầu (Hoa Kì) trước sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kì. Đồng thời GS Đỗ Quang Hưng cùng các bên kí phụ lục ghi nhớ với các bên về nghiên cứu so sánh tôn giáo và nhà nước pháp quyền giữa Việt Nam và Hoa Kì. Trên cơ sở các văn bản này, các bên kì vọng sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Trường ĐHKHXH&NV với các đối tác Hoa Kì, đặc biệt về vấn đề nghiên cứu tôn giáo trong thời gian tới.